Aktuality

Soutěž Rubikon

„Tak jsme vyhráli,“ mohlo se radovat 26. února družstvo bílých, složené z žáků třídy 8.A základní školy T. G. Masaryka v Blansku. Po pětikolovém klání nakonec zvítězili nad ostatními týmy z 6. – 8. ročníků. Nebylo to vůbec jednoduché. Soutěž … Pokračování

Holocaust 2010

Žáci naší školy se 26.1.2010 zúčastnili vzpomínkové akce ke Dni holocaustu na ZŠ Merhautova v Brně. Při této příležitosti zazpíval pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Evy Janíčkové a byly vystaveny kresby a malby našich žáků na téma „Opuštěná hračka“. … Pokračování

Světové strany

Dříve jsme se ve škole učili poznávat svůj domov, nejbližší okolí. Ale jak rosteme, chceme se podívat i dál za obzor a k tomu potřebujeme směrovou růžici a světové strany. Zvládneme již určit, co leží na sever od školy. Nejlépe … Pokračování

Hry a klamy

Toto přísloví si v praxi vyzkoušeli žáci třetí a čtvrté třídy ZŠ T.G.M. v Blansku. S cestovní kanceláří „Úsměv“ ing. Františka Dudy navštívili v Brně na Staré radnici putovní interaktivní výstavu IQparku Liberec „Hry a klamy“. Ve čtyřech místnostech si … Pokračování

Slavnostní vyřazení absolventů

Ve středu 24.června 2009 se za účasti vedení školy, třídních učitelek a rodičovské veřejnosti poprvé uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků 9.tříd. Ředitel školy RNDr. Pavel Nezval předal žákům absolventské šerpy a pamětní listy k ukončení školní docházky. Při této příležitosti bylo … Pokračování

Když čtou deváťáci prvňákům a naopak…

Ve středu 3.června šla naše třída 9.B navštívit prvňáčky. Půlka z nás byla v naší „patronátní“ třídě 1.C, druhá polovina se poprvé podívala do 1.B. Prvňáčkům jsme přečetli pohádku O Smolíčkovi a oni nám zase četli pár stránek z vybrané … Pokračování

Škola v přírodě 5.B

Třída 5.B letos prožila krásný týden na jarní Vysočině, plný her, soutěží a poznání. Děti si vyzkoušely spoustu praktických činností, hodně sportovaly, prokazovaly svoje dovednosti i odvahu. Nejtěžší asi bylo dobytí nejvyššího bodu Žďárských vrchů – Devíti skal, odměnou pak … Pokračování