Školní vzdělávací program

 Školní vzdělávací program ZŠ TGM Blansko

00 Úvodní stránka
01 Identifikační údaje
02 Charakteristika školy a ŠVP
03_Učební plán
04.1.1.1_Český jazyk_1.stupeň
04.1.1.2_Český jazyk_2.stupeň
04.1.2_Anglický jazyk
04.1.3_Německý jazyk
04.1.4_Francouzský jazyk
04.1.5_Ruský jazyk
04.2.1.1_Matematika_1.stupeň
04.2.1.2_Matematika_2.stupeň
04.3.1_Informatika
04.4.1_Člověk a svět
04.5.1_Dějepis
04.5.2_Občanská výchova
04.6.1_Fyzika
04.6.2_Chemie
04.6.3_Přírodopis
04.6.4_Zeměpis
04.7.1_Hudební výchova
04.7.2_Výtvarná výchova
04.8.1_Zdravotní výchova
04.8.2_Tělesná výchova
04.9.1_Pracovní výchova
04.9.2_Ekologické praktikum
05_Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
Dodatek k ŠVP č. 6

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program školní družiny

 

Přiložené dokumenty jsou uloženy ve formátu .doc, k jejich prohlížení je třeba použít Microsoft Word nebo LibreOffice.