Zaměstnanci školy ve školním roce 2022/2023

Zaměstnanci ZŠ TGM Blansko

Vedení školy

statutární orgán – ředitel školy RNDr. Pavel Nezval
zástupce statutárního orgánu,
zástupce ŘŠ pro 2. stupeň
RNDr. Eva Láncošová
zástupce ŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Magda Vinická
zástupce ŘŠ  Mgr. Oldřiška Fíbková

Třídní učitelé a umístění kmenových tříd

I. stupeň

I. A Mgr. Zuzana Bělíková (1. patro sever)
I. B Mgr. Zlatuše Viktorinová (pavilon 1. patro)
II. A Mgr. Drahomíra Janíčková (pavilon 1. patro)
II. B
Mgr. Blanka Wellová (1. patro sever)
III. A Mgr. Linda Fleková (1. patro sever)
III. B Mgr. Lenka Laštůvková (pavilon 1. patro)
IV. A Mgr. Jiřina Slabá (2. patro sever)
IV. B Mgr. Barbora Havlíčková (1. patro sever)
IV. C Mgr. Ivana Kociánová (1. patro sever)
V. A Mgr. Hana Křapová (2. patro sever)
V. B Mgr. Andrea Dvořáčková (2. patro sever)

II. stupeň

VI. A Mgr. Světlana Štěpánková (1. patro jih)
VI. B Mgr. Ellen Málková (2. patro jih)
VI. C Mgr. Štěpán Šenkýř (přízemí jih)
VII. A Mgr. Michal Souček (2. patro jih)
VII. B Mgr. Dana Zemková (2. patro jih)
VII. C Mgr. Lenka Rašovská (2. patro jih)
VIII. A Mgr. Věra Panáčková (1. patro jih)
VIII. B Mgr. Pavlína Šebelová (přízemí sever)
VIII. C Mgr. Erika Štěrbová (přízemí jih)
IX. A Mgr. Ilona Opletalová (1. patro jih)
IX. B Mgr. Lenka Straková (2. patro jih)
IX. C Mgr. Petra Ocetková (1. patro jih)

Učitelé

Mgr. Romana Bělíková
Mgr. Zuzana Bělíková
Mgr. Šárka Daňková
Mgr. Andrea Dvořáčková
Mgr. Linda Fleková
Mgr. Lenka Habrovcová
Mgr. Barbora Havlíčková
Mgr. Eva Hrabovská
Mgr. Stanislav Hrnčíř
Josef Jalový
Mgr. Drahomíra Janíčková
Mgr. Edita Janíčková
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr. Hana Křapová
Mgr. Lenka Laštůvková
Mgr. Ellen Málková
Mgr. Petra Ocetková
Mgr. Ilona Opletalová
Mgr. Věra Panáčková
Ing. Lenka Rašovská
Mgr. Tomáš Redlich
Mgr. Jiřina Slabá
Bc. Tomáš Slavíček
Mgr. Michal Souček
Mgr. Lenka Straková
Mgr. Pavlína Šebelová
Mgr. Štěpán Šenkýř
Mgr. Světlana Štěpánková
Mgr. Erika Štěrbová
Mgr. et Mgr. Pavla Toulová
Mgr. Ivo Troneček
Mgr. Zlatuše Viktorinová
Mgr. Blanka Wellová
Mgr. Dana Zemková

Vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Mgr. Oldřiška Fíbková

Výchovní poradci

Mgr. Oldřiška Fíbková

Mgr. Ivo Troneček – poradce pro volbu povolání

Spolupráce se ŠPZ

Mgr. Oldřiška Fíbková

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, PhD.

Školní speciální pedagog

Mgr. Barbora Fabíková

Školní asistent

Bc. Jana Piňosová

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Ilona Opletalová

Asistent pedagoga

Mgr. Lucie Čepová, Markéta Daňková, Markéta Gregorová,
Michaela Hudcová, Mgr. Pavlína Sedláčková, Bc. Anna Machová,
Bc. Martina Němcová, Lukáš Němec, Bc. Jana Piňosová

Koordinátor tvorby ŠVP

RNDr. Pavel Nezval

ICT koordinátor

Mgr. Tomáš Redlich

Administrátor systému Škola OnLine

Mgr. Štěpán Šenkýř

Metodik environmentální výchovy

Mgr. Lenka Habrovcová

Bezpečnostní technik

Eva Pokorná

Zdravotník

Eva Pokorná, Mgr. Šárka Daňková, Mgr. Magda Vinická, Mgr. Zuzana Bělíková, Mgr. Hana Křapová,
Mgr. Lenka Laštůvková, Mgr. Jiřina Slabá, Mgr. Ivana Kociánová, Mgr. Blanka Wellová

Školní družina – vychovatelé

1. oddělení Lucie Střížová (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení Michaela Hudcová
3. oddělení Hana Ratislavová
4. oddělení Barbora Fabíková
5. oddělení Martina Němcová
6. oddělení Jana Piňosová

Správní zaměstnanci

ekonomka školy a účetní Lenka Stejskalová, Viktória Juhásová
personalistka, hospodářka Eva Pokorná

Provozní zaměstnanci

školník Jaroslav Mokrý
úklid Eva Regentová, Iveta Slavíčková, Svatava Dvořáčková, Luboš Pokorný