Zaměstnanci školy ve školním roce 2023/2024

Zaměstnanci ZŠ TGM Blansko

Vedení školy

statutární orgán – ředitel školy RNDr. Pavel Nezval
zástupce statutárního orgánu,
zástupce ŘŠ pro 2. stupeň
RNDr. Eva Láncošová
zástupce ŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Magda Vinická
zástupce ŘŠ  Mgr. Oldřiška Fíbková

Třídní učitelé a umístění kmenových tříd

I. stupeň

I. A Mgr. Andrea Dvořáčková (2. patro sever)
I. B Mgr. Linda Fleková (1. patro sever)
I. C Mgr. Drahomíra Janíčková (pavilon 1. patro)
II. A Mgr. Zuzana Bělíková (2. patro sever)
II. B
Mgr. Zlatuše Viktorinová (pavilon 1. patro)
III. A Mgr. Hana Křapová (2. patro sever)
III. B Mgr. Lucie Čepová (1. patro sever)
IV. A Mgr. Jiřina Slabá (2. patro sever)
IV. B Mgr. Lenka Laštůvková (pavilon 1. patro)
V. A Mgr. Jana Crlová (2. patro jih)
V. B Mgr. Barbora Havlíčková (1. patro sever)
V. C Mgr. Ivana Kociánová (1. patro sever)

II. stupeň

VI. A Mgr. Edita Janíčková (přízemí jih)
VI. B Mgr. Ilona Opletalová (1. patro jih)
VII. A Mgr. Světlana Štěpánková (1. patro jih)
VII. B Mgr. Ellen Málková (2. patro jih)
VII. C Mgr. Petra Ocetková (1. patro jih)
VIII. A Mgr. Michal Souček (2. patro jih)
VIII. B Mgr. Dana Zemková (2. patro jih)
VIII. C Mgr. Lenka Rašovská (2. patro jih)
IX. A Mgr. Věra Panáčková (1. patro jih)
IX. B Mgr. Pavlína Šebelová (přízemí sever)
IX. C Mgr. Erika Štěrbová (přízemí jih)

Učitelé

Mgr. Zuzana Bělíková
Mgr. Jana Crlová
Mgr. Lucie Čepová
Mgr. Šárka Daňková
Mgr. Andrea Dvořáčková
Mgr. Veronika Fabušová
Mgr. Linda Fleková
Mgr. Lenka Habrovcová
Mgr. Barbora Havlíčková
Mgr. Eva Hrabovská
Josef Jalový
Mgr. Drahomíra Janíčková
Mgr. Edita Janíčková
Mgr. Ivana Kociánová
Martin Kovář
Mgr. Hana Křapová
Mgr. Lenka Laštůvková
Mgr. Ellen Málková
Mgr. Petra Ocetková
Mgr. Ilona Opletalová
Mgr. Věra Panáčková
Ing. Lenka Rašovská
Mgr. Tomáš Redlich
Mgr. Jiřina Slabá
Mgr. Tomáš Slavíček
Mgr. Michal Souček
Mgr. Lenka Straková
Mgr. Pavlína Šebelová
Mgr. Štěpán Šenkýř
Mgr. Světlana Štěpánková
Mgr. Erika Štěrbová
Mgr. et Mgr. Pavla Toulová
Mgr. Zlatuše Viktorinová
Mgr. Dana Zemková

Vyučující přípravných tříd

Mgr. Lucie Vintrová, Michaela Hudcová

Vedoucí školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Mgr. Oldřiška Fíbková

Výchovní poradci

Mgr. Oldřiška Fíbková
Mgr. Barbora Havlíčková – poradce pro volbu povolání

Spolupráce se ŠPZ

Mgr. Oldřiška Fíbková

Školní psycholog

Mgr. Michal Diviš, PhD.

Školní speciální pedagog

Mgr. Barbora Fabíková

Školní asistent

Bc. Jana Piňosová

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Ilona Opletalová

Vyučující českého jazyka pro cizince

Mgr. Tatiana Pospelová

Asistent pedagoga

Mgr. Petra Beránková, Gabriela Fialová, Bc. Markéta Gregorová, Bc. Michaela Lebišová,
Mgr. Simona Máčková, Bc. Martina Němcová, Bc. Jana Piňosová, Mgr. Pavlína Sedláčková,
Bc. Adéla Surá, Olga Turyna, Kateryna Vershynina

Koordinátor tvorby ŠVP

RNDr. Pavel Nezval

ICT koordinátor

Mgr. Tomáš Redlich

Administrátor systému Škola OnLine

Mgr. Štěpán Šenkýř

Metodik environmentální výchovy

Mgr. Lenka Habrovcová

Bezpečnostní technik

Eva Pokorná

Zdravotník

Eva Pokorná, Mgr. Šárka Daňková, Mgr. Magda Vinická, Mgr. Zuzana Bělíková,
Mgr. Hana Křapová, Mgr. Lenka Laštůvková, Mgr. Jiřina Slabá, Mgr. Ivana Kociánová

Školní družina – vychovatelé

1. oddělení Lucie Střížová (vedoucí vychovatelka)
2. oddělení Bc. Michaela Lebišová
3. oddělení Hana Ratislavová
4. oddělení Mgr. Barbora Fabíková
5. oddělení Mgr. Pavla Sedláčková
6. oddělení Bc. Jana Piňosová

Správní zaměstnanci

ekonomka školy a účetní Lenka Stejskalová, Bc. Viktória Juhásová
personalistka, hospodářka Eva Pokorná

Provozní zaměstnanci

školník Jaroslav Mokrý
úklid Eva Regentová, Iveta Slavíčková, Svatava Dvořáčková, Luboš Pokorný