Doučování žáků

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 je zapojena do projektu „Doučování žáků“. Tímto reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.