Školní družina od 6:00 do 16:30

Školní družina od 6:00 do 16:30

Provoz školní družiny probíhá v 6 odděleních každý den od 6:00 do 16:30. Mohou ji využívat žáci od přípravné třídy až do 5. ročníku.

Učebny jsou moderně vybaveny, k dispozici je například i keramická pec.

Činnost školní družiny je zaměřena na každodenní pohybové aktivity venku na zahradě a hřišti v areálu školy. Pobyt dětem dále zpestřují různorodé volnočasové aktivity, jako bruslení na zimním stadionu, návštěvy dopravního hřiště, muzea, knihovny a kina. Podnikáme vycházky s přírodovědným zaměřením, organizujeme tvořivé dílny nebo karneval.

Během letních prázdnin je pod záštitou školní družiny pořádán týdenní příměstský tábor pro děti z 1. stupně.