Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída je určena dětem, které mají odklad školní docházky. V této třídě může být maximálně 15 žáků, a díky tomu je dětem věnována větší pozornost. Zaměřujeme se na rozvoj schopností a dovedností předškoláků a pracujeme na posílení jejich slabších stránek.

Výuka probíhá v kratších časových intervalech, které jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Rozvíjíme zejména smyslové vnímání (sluch, zrak, hmat), rozumové schopnosti a jazykové dovednosti. Výukové metody se střídají tak, aby se děti nenudily a naučily se co nejvíce zejména formou hry. Co nejčastěji pobýváme venku.

Odpoledne mohou děti docházet do školní družiny. Zapojujeme se do školních i mimoškolních akcí, chodíme do knihovny, muzea nebo na představení v kině. Předškoláci si během roku velmi dobře zvyknou na prostředí školy i na režim, který je čeká po nástupu do první třídy.