Informace školní jídelny

Důležité informace pro strávníky školní jídelny

 

Přihláška: Platí po celou dobu školní docházky
Informace o systému: http://www.strava.cz
Výběr jídla: Terminál v jídelně přiložením čipu nebo internet – http://www.strava.cz jídelna 184 /potvrdit uložení změny do 12:00 hodin předcházejícího pracovního dne, jinak automaticky oběd č. 1/kolem 15. V měsíci lze přihlásit obědy na další měsíc – stav konta se změní do mínusu /kontrola uhrazení zálohy/změna na www se projeví po stažení dat /po 13:30 hod./, platí poslední volba. V době stahování a sumarizace dat změny provádět nelze.
Odhlašování: Do 12:00 hodin předcházejícího pracovního dne přednostně na http://www.strava.cz nebo na terminále v jídelně, výjimečně e-mail jidelna@zstgm.cz nebo telefon se záznamníkem číslo 516 418 676 – volat, neposílat SMS.
Výdej: Zásadně prostřednictvím identifikačních žetonů, výjimečně náhradní stravenka po řádném zaevidování v kanceláři jídelny pouze v době velké přestávky, tj. 9:40 až 10:00 hod.

Oběd 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte vydáváme v 11:00-11:15 a 14:00-14:15 do vašich nádob po předložení čipu – nádoby nesmí být skleněné.

Placení: Bezhotovostně – inkaso provádíme kolem 20. srpna, pak kolem 10. V měsíci na účet číslo 18537631/0100. Hotově výjimečně v kanceláři školní jídelny (od 7.00 do 8.00 hodin).
Čipy: Nenechávat v šatně nebo ve třídě – nosit s sebou denně.
Změna ceny: S platností od 1. 9. 2022 se zvyšuje cena oběda o 9,- Kč. Nutné upravit výši inkasa. U trvalých příkazů je měsíční navýšení o 200,- Kč.