Informace školní jídelny

Důležité informace pro strávníky školní jídelny

 

PŘIHLÁŠKA: PLATÍ PO CELOU DOBU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
INFORMACE O SYSTÉMU: http://www.strava.cz
VÝBĚR JÍDLA: TERMINÁL V JÍDELNĚ PŘILOŽENÍM ČIPU NEBO
INTERNET – http://www.strava.cz
jídelna 184 /potvrdit uložení změny DO 12:00 HODIN PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE, jinak automaticky oběd č. 1/KOLEM 15. V MĚSÍCI LZE PŘIHLÁSIT OBĚDY NA DALŠÍ MĚSÍC – STAV KONTA SE ZMĚNÍ DO MÍNUSU /KONTROLA UHRAZENÍ ZÁLOHY/ZMĚNA NA WWW SE PROJEVÍ PO STAŽENÍ DAT /PO 13:30 HOD./, PLATÍ POSLEDNÍ VOLBA. V DOBĚ STAHOVÁNÍ A SUMARIZACE DAT ZMĚNY PROVÁDĚT NELZE.
ODHLAŠOVÁNÍ: DO 12:00 HODIN PŘEDCHÁZEJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PŘEDNOSTNĚ NA http://www.strava.cz
NEBO NA TERMINÁLE V JÍDELNĚ, výjimečně e-mail jidelna@zstgm.cz nebo TELEFON SE ZÁZNAMNÍKEM ČÍSLO 516 418 676 – VOLAT, NEPOSÍLAT SMS
VÝDEJ: ZÁSADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM IDENTIFIKAČNÍCH ŽETONŮ, VÝJIMEČNĚ NÁHRADNÍ STRAVENKA PO ŘÁDNÉM ZAEVIDOVÁNÍ V KANCELÁŘI JÍDELNY POUZE V DOBĚ VELKÉ PŘESTÁVKY, TJ. 9:40 AŽ 10:00 HOD.

OBĚD 1. DEN NEPLÁNOVANÉ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VYDÁVÁME V 11:00-11:15 A 13:50-14:00 DO VAŠICH NÁDOB PO PŘEDLOŽENÍ ČIPU – NÁDOBY NESMÍ BÝT SKLENĚNÉ

PLACENÍ: BEZHOTOVOSTNĚ – INKASO PROVÁDÍME KOLEM 20. SRPNA, PAK KOLEM 10. V MĚSÍCI NA ÚČET ČÍSLO 18537631/0100. HOTOVĚ VÝJIMEČNĚ V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY (OD 7.00 DO 8.00 HODIN)
ČIPY: NENECHÁVAT V ŠATNĚ NEBO VE TŘÍDĚ – NOSIT S SEBOU DENNĚ
ZMĚNA CENY: S platností od 1. 9. 2022 se zvyšuje cena oběda o 9,- Kč. Nutné upravit výši inkasa. U trvalých příkazů je měsíční navýšení o 200,- Kč.