Dopolední stravování dětí

Milí rodiče,

Zdravotní ústav v Blansku ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí se v letošním roce zaměřili na dopolední stravování dětí, včetně nabídky a nákupů ve školních kantýnách. Od listopadu v nich dojde k ozdravění sortimentu se záměrem naučit děti hravou formou vybírat a nakupovat vhodnější, zdravější potraviny.

Pro Vás, rodiče, máme následující podněty a doporučení.

Snídá vaše dítě?

 • snídaně má být denně, v klidném prostředí ( 1/3 dětí vůbec nesnídá)
 • snídaně má tvořit až 1/4 denního energetického příjmu dítěte
 • ve výjimečných případech může nahradit snídani vydatnější nápoj ( kakao, mléčný koktejl apod. )

Svačí vaše dítě?

 • svačiny doporučujeme připravovat doma, případně využívat školní svačinky, čímž předejdete nevhodným nákupům sladkostí
 • svačina by měla být vhodnou kombinací bílkovin, uhlovodanů, vitamínů a minerálů
 • svačinu doplňujte vhodným nápojem

Příklad vhodné svačiny:

 • pečivo s tvarohovou nebo sýrovou pomazánkou doplněné zeleninou nebo ovocem
 • mléčné výrobky v kombinaci s pečivem a ovocem

Co je pro děti nevhodné?

 • cocacolové nápoje a sladké limonády
 • sladkosti
 • mléčné sladkosti z reklam
 • chipsy a hranolky
 • uzeniny
 • Fast food

Děkujeme za spolupráci.

ZÚ Blansko, odd. Podpory zdraví