Rozšířená výuka jazyků

Zaměření na rozšířenou výuku jazyků

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ je motto, které charakterizuje naši školu.

Zaměřujeme se na kvalitní a nadstandardně dotovanou výuku dvou cizích jazyků. S anglickým jazykem mohou žáci začít v prvním ročníku formou zájmového kroužku. Výuka začíná ve druhém ročníku dvěma hodinami týdně, od třetího do devátého ročníku je týdenní dotace tři hodiny.

Druhý cizí jazyk vyučujeme tři hodiny týdně od šestého do devátého ročníku. Žáci mohou vybírat mezi německým, ruským, španělským a francouzským jazykem.

Výuka angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny

#angličtina

Pro výuku anglického jazyka dělíme všechny třídy na poloviny, výuka tak probíhá v malých skupinkách.

U mladších dětí klademe důraz na rozvoj slovní zásoby, porozumění a komunikační dovednosti. Převažuje hravá forma výuky s využitím příběhů, pohybových her, soutěží, písniček a říkanek.  U starších žáků zdůrazňujeme gramatickou správnost, práci s textem a poslechové dovednosti.

Při výuce využíváme moderní technologie a výukové aplikace, objednáváme anglické časopisy. Pracujeme s učebnicemi, k nimž mají žáci k dispozici registrace na online procvičování. Účastníme se soutěží, pořádáme zájezdy do Velké Británie, kde žáci absolvují výuku pod vedením rodilého mluvčího a mají možnost prověřit si své znalosti v praxi.

#druhý jazyk

Jsme přesvědčeni, že pro budoucí úspěšné zapojení žáků do života v 21. století je znalost alespoň dvou cizích jazyků bezpodmínečnou nutností.

Výuku početně malých skupin žáků vedou zkušení vyučující. Využívají ve výuce nejmodernější technologie a zaměřují se na praktické využití jazyka v dnešním otevřeném světě. K tomu přispívá i využívání moderních technologií, interaktivních učebnic a účast v jazykových soutěžích. Společně pracujeme na projektech, tvoříme zajímavé prezentace a pro naše žáky organizujeme zájezdy do evropských zemí.