Edukační skupinky pro předškoláky

Edukační skupinky pro předškoláky

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a základní matematické představy.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), který tímto získá ucelené informace o schopnostech dítěte a případně o jeho oslabených dovednostech. Na základě společné práce ve skupinkách pak doprovod předškoláka získá informace a dovednosti k následné domácí přípravě.

Program skupinek je rozvržen do pěti lekcí, každá trvá 45 minut. Ve skupině je 8 až 10 dětí. Do edukativně stimulačních skupinek je možné se přihlásit po zápisu do 1. třídy.