Ostatní

Školní výlet do Jeseníků – 9. B

Přelom května a června se nesl na vlně školních výletů či školních exkurzí. Jinak tomu nebylo ani u třídy 9. B, která se vydala ze srdce Moravského krasu až do Jeseníků. Celý výlet započal na vlakovém nádraží v Blansku, v … Pokračování

Pyžamový den

Ve čtvrtek 25. května proběhl další z tematických dnů, tentokrát pod patronátem 9. A. Nejenom žáci a učitelé, ale i ostatní zaměstnanci školy dorazili ráno v pyžamech, nočních košilích nebo županech. Některé děti se tulily ke svým plyšákům, jiné o přestávkách pospávaly … Pokračování

Sportovní odpoledne

Do školy o víkendu? S radostí! O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří procházeli v sobotu 20. května okolo našeho školního hřiště. Učitelé a vychovatelky si totiž opět po roce pro žáčky z prvního stupně připravili Sportovní odpoledne, které se … Pokračování

Poznávací zájezd do Vídně

V pátek 12. května se někteří žáci 8. a 9. tříd vydali na jednodenní poznávací zájezd do Vídně. Měli tak možnost uplatnit své znalosti němčiny a seznámit se s reáliemi Rakouska. Počasí nám sice nepřálo, ale to nás neodradilo. Vytáhli … Pokračování

Návštěva Vida! centra

Ve čtvrtek 11. května 2023 navštívily děti z přípravné třídy a ze třídy 3. B zábavně vědecký park Vida v Brně. Pro obě skupinky byl připravený program o barvách, který byl přizpůsoben jejich věku. Samotný program byl velmi zajímavý a … Pokračování

7. A na výletě

Ve dnech 16. až 19. května svůj školní výlet absolvovala třída 7. A. Po loňském putování po jižní Moravě byla tentokrát našim cílem Vysočina. Našim dočasným domovem se stal hotel Horník u rybníka Sykovec. I přes nepřízeň počasí jsme se … Pokračování

Návštěva knihovny 3. A

V úterý 16. května navštívila naše třída v rámci hodiny češtiny blanenskou knihovnu. Tématem byla dětská kniha od spisovatelky Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka. Z poutavého vyprávění paní knihovnice jsme se dozvěděli zajímavosti z osobního života spisovatelky, přečetli jsme si … Pokračování

Výroba svíček ke Dni matek – 1. odd. ŠD

Ve středu 10. května navštívily děti z 1. oddělení školní družiny Muzeum Blanenska, kde pod vedením paní lektorky vyráběly svíčky maminkám k svátku.

Školní akademie

Ve středu 19. dubna proběhla v odpoledních hodinách v Dělnickém domě v Blansku již tradiční akademie žáků 1. stupně. Hned na úvod děti z 1. tříd zpívaly a hrály na flétničky. Žáci ze 2. až 5. tříd postupně předváděli originální vystoupení, která si připravili … Pokračování