Sportovní a kulturní akce pro žáky

Sportovní a kulturní akce pro žáky

#sport

V organizaci sportovních soutěží jsme nejaktivnější mezi všemi blanenskými školami. Nejenže se pravidelně účastníme většiny sportovních událostí v rámci okresu i kraje, ale sami organizujeme soutěže ve florbalu a malé kopané. Největší námi pořádanou akcí bylo Republikové finále základních škol v malé kopané v roce 2022.

Všichni žáci druhého stupně mají možnost se zúčastnit pětidenního výcviku lyžování a snowboardingu v lyžařských areálech. O obrovském zájmu žáků svědčí fakt, že v posledních letech pořádáme tři kurzy, během nichž pozná více než 150 žáků různá lyžařská střediska v krásných koutech naší republiky.

Sportovní tým školy nás každoročně reprezentuje na Trojsetkání, při němž se žáci škol z Komárna a Budapešti utkají s našimi sportovci v mnoha sportovních disciplínách. Pro milovníky cyklistiky pořádáme v červnu třídenní cyklistický kurz v terénu Moravského krasu.

Všichni žáci prvního stupně absolvují plavecký výcvik a pravidelně navštěvují dopravní hřiště.

Kromě běžných kolektivních sportů a atletických disciplín se věnujeme i bowlingu, stolnímu tenisu a šachu. Každoročně se účastníme charitativního běhu You Dream We Run.

#kultura

Jsme v pravidelném kontaktu se všemi kulturními a vzdělávacími institucemi v regionu. Naši žáci navštěvují Hvězdárnu a planetárium Brno, Dům přírody v Moravském krasu, Kino Blansko, Dělnický dům v Blansku, Muzeum Blanenska, Městskou knihovnu Blansko a další. Úzce spolupracujeme s Lipkou Brno – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, které pro nás pořádá adaptační pobyty.

Pravidelně býváme hosty brněnských divadel, žákům nabízíme činohru i balet. Důležitou součástí je nácvik společenského chování a získání návyku pravidelného kulturního života.

Naše žáky také vedeme k tomu, aby se nebáli vystupovat na veřejnosti. Své dovednosti pravidelně předvádějí na jarní akademii 1. stupně v naplněném velkém sále Dělnického domu. Žáci 2. stupně využívají nejrůznějších možností kulturního vyžití v rámci každoročního projektového dne nazvaného Open Space a slouží k tomu i oblíbené vícedenní školní výlety. Všichni společně se také každoročně podílíme na úklidu Moravského krasu.

Během školního roku organizujeme tematicky zaměřené dny, jichž se s radostí účastní žáci, učitelé i všichni zaměstnanci školy. Jde při nich především o zábavu a pocit sounáležitosti v instituci, ve které trávíme společně hodně času. Heslo „škola hrou“ je nám blízké.