Aktuality

Lekce bruslení se školní družinou 2023/2024

 • budou probíhat 1x za 14 dnů na zimním stadionu v čase 13.45 – 14.45 (doba na ledu)
 • odchod od školy bude cca ve 13.00 hodin
 • děti s sebou potřebují brusle, vhodné oblečení na led, rukavice a helmu, bez které dítě na led nesmí!
 • bruslení se neplatí, je hrazeno z poplatku za školní družinu

Termíny v roce 2024:

 • leden – 10. 1. a 24. 1.
 • únor – 14. 2. a 28. 2.
 • březen – 13. 3. a 27. 3.

 

 

Informace rodičům

 • Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka má 6 oddělení.
 • Ranní provoz probíhá v 1. a 2. oddělení od 6.00 do 7.45 hodin.
 • Pro příchod do ranní družiny prosím použijte u hlavního vchodu zvonek „Družina pravá“.
 • Odpolední družina probíhá v jednotlivých odděleních ŠD od 11.40 do 16.30 hodin.
 • Vyzvedávání dětí funguje výhradně přes mobilní telefony. Na děti ze všech oddělení ŠD si volající počká u hlavního vchodu budovy školy.
 • Telefonní kontakty na jednotlivé družiny a paní vychovatelky najdete v Zápisníku ŠD, na stránkách školy a také na dveřích hlavního vchodu.
 • Poplatek činí 200,- Kč/měsíc a hradí se bezhotovostně 2x ročně (v září a v lednu) dle pokynů vychovatelek v Zápisníku školní družiny na straně č. 2 dole. Každé dítě dostane v průběhu září přidělený variabilní symbol, pod kterým škola platbu zaeviduje, prosím neplaťte poplatek dříve a bez variabilního symbolu!
 • Dále na stánkách školy v sekci školní družiny „Oddělení“ najdete vždy na daný měsíc plánovanou akci vašeho oddělení.
 • Za každého počasí vyjma deště využívá školní družina hřiště, proto je vhodné, aby děti měly převlečení i přezutí na zahradu (dle vlastního uvážení, není nutné).

 

 • V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku emailem strizova@zstgm.cz nebo na telefonu 516 417 761 nebo 739 519 994