Aktuality

Vážení rodiče,

v termínu od 22. 5. do 26. 5. 2023 bude probíhat zápis do školní družiny pro následující školní rok 2023/2024 pro žáky od 1. do 3. třídy (v letošním školním roce). V případě zájmu o družinu prosím vyplňte přihlášku k docházce a odevzdejte ji své paní učitelce nebo vychovatelce nejpozději do pátku 26. 5! V případě, že nemůžete přihlášku do školy doručit (např. z důvodu nemoci), je možné ji poslat na email strizova@zstgm.cz.

 

Děkuji, L. Střížová, vedoucí ŠD

 

 

Informace rodičům předškoláků

  • provoz ŠD je každý den ráno od 6.00 do 8.00 a odpoledne od 11.40 do 16.30 hodin
  • poplatek činí 200,- Kč/měsíc a hradí se bezhotovostně 2x ročně (v září a v lednu) dle pokynů vychovatelů v Zápisníku školní družiny – každé dítě dostane v průběhu září přidělený variabilní symbol, pod kterým škola platbu zaeviduje, prosím neplaťte poplatek dříve a bez variabilního symbolu
  • odchody dětí ze ŠD musí být písemně uvedeny v Zápisníku školní družiny
  • do Zápisníku je dále potřeba řádně vyplnit osoby, které mohou dítě vyzvedávat
  • v pěkném počasí využívá družina hřiště, proto je vhodné, aby děti měly převlečení i přezutí na zahradu (dle vlastního uvážení)
  • mezi pravidelné aktivity školní družiny patří bruslení na zimním stadionu, návštěva dopravního hřiště a každé oddělení má 1x měsíčně celodružinovou akci
  • všechny informace jsou vždy vyvěšeny na stránkách školy v sekci Školní družina a v Zápisníku školní družiny

 

 

Naše školní družina funguje v běžném režimu každý den od 6.00 do 16.30 hodin.

Ranní provoz probíhá v 1. a 2. oddělení u hlavního vchodu a to od 6.00 do 7.45 hodin – pro příchod do ranní družiny prosím použijte u hlavního vchodu zvonek „družina pravá“.

Odpolední družina probíhá v jednotlivých odděleních ŠD od 11.40 do 16.30 hodin a vyzvedávání dětí funguje výhradně přes mobilní telefony. Na děti ze všech oddělení ŠD si volající počkají u hlavního vchodu budovy školy. Telefonní kontakty na jednotlivé družiny a paní vychovatelky najdete na stránkách školy a také na dveřích hlavního vchodu.

Dále zde na stánkách školy v sekci školní družiny „Oddělení“ najdete vždy na daný měsíc plánovanou akci svého oddělení.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku emailem strizova@zstgm.cz nebo na telefonu 516 417 761 nebo 739 519 994.