Trendy ve výuce informatiky

Nejnovější trendy ve výuce informatiky

Ve výuce informatiky jdeme s dobou a respektujeme aktuální trendy. Digitální kompetence se budou přesouvat do ostatních předmětů a výuka informatiky se bude více zaměřovat na porozumění tomu, jak počítače a systémy fungují.

Od 1. září jsme spustili nový koncept informatiky pro první stupeň, konkrétně pro 4. a 5. ročníky. Od následujícího školního roku začínáme výuku nové informatiky i pro druhý stupeň. Digitální kompetence a informatické myšlení se snažíme rozvíjet již od první třídy pomocí interaktivních zařízení a výukových programů.

K tomu naše škola využívá dvě počítačové učebny s 30 desktopy a multimediální učebnu s 25 tablety v provedení 2in1. Celkem tedy disponujeme 55 počítači a dalšími zařízeními nezbytnými k výuce informatiky.

Se zvládnutím základů algoritmizace a programování, robotiky, zpracování dat, informací a modelování, digitálních technologií a informačních systémů žákům pomáhají didaktické pomůcky, jako jsou robotické stavebnice LEGO WE DO, robotické stavebnice LEGO Mindstorms, robotické stavebnice s procesory Arduino, 3D tiskárna a tablety Microsoft Surface Go 3.