Přátelské klima školy

Přátelské klima školy

Přátelské klima považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí naší školy. Pro jeho rozvoj se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky.

Na škole je zřízeno úplné školní poradenské pracoviště v čele se zástupkyní ředitele školy. Je personálně zabezpečeno zkušenými pedagogickými pracovníky ve složení školní psycholog, školní speciální pedagog, školní asistent a metodik prevence sociálně patologických jevů. Dále je jeho součástí několik asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně ukrajinského asistenta pedagoga, který se podílí na výuce žáků – uprchlíků z Ukrajiny.

Intenzivně pracujeme na dobrých vztazích v rámci třídních kolektivů, učíme žáky řešit problémy, pomáháme těm, kteří pomoc potřebují.

K rozvoji přátelského klimatu také výrazně přispívají společné akce určené pro zaměstnance školy.