Vítáme Vás

na oficiálních stránkách školy

V letošním školním roce probíhá výuka v 1. až 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu Se školou do života. Zaměřujeme se zejména na cizí jazyky. Žáci se od 2. ročníku učí anglickému jazyku a od 6. ročníku mají možnost výběru mezi francouzským, německým a ruským jazykem.

 

Výuka probíhá v moderně zařízených odborných učebnách s využitím multimediálních výukových počítačových programů.

V rámci mimotřídní a mimoškolní činnosti se žáci aktivně zapojují do kulturního dění v Blansku a okolí, úspěšně reprezentují školu ve vědomostních, výtvarných i sportovních soutěžích, vystupují na veřejnosti a v domovech důchodců.

Volný čas dětí po vyučování vyplňuje školní družina, která kromě tradičních odpočinkových a rekreačních činností nabízí i výuku bruslení a návštěvu dopravního hřiště.

Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka
iškola.cz přihlášení