Aktuality

Open Space 2009

Po velkém úspěchu v loňském roce i letos proběhla akce Open Space, umožňující netradiční výuku formou volitelných dílen.

Den Země 2009

Jako kažodročně, tak i letos se naše škola zapojola do úklidu Moravské z naší školy zúčastnilo 50 žáků a 9 vyučujících.

Recitační soutěž

Dne 16. dubna 2009 se za vysoké účasti žáků 1. i 2. stupně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Na 6. ročníku recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko budou školu reprezentovat tito žáci: Ze třídy 4.A M. Krupová, M. Malachová a … Pokračování

Maškarní odpoledne

Dne 2. dubna 2009 se uskutečnila školní akademie žáků 1. stupně ZŠ TGM Blansko ve velkém sále dělnického domu. Celá akademie byla ozvláštněna zajímavým hostem, jímž byl mladý zpěvák Josef Vágner z Prahy. V úvodu zazpíval dvě písně a poté … Pokračování

Patronát žáků 9.B nad prvňáčky

Na začátku letošního školního roku přišla naše paní učitelka třídní a oznámila nám, že se naše 9.B stala patronem třídy 1.C. Už je to půl roku, co je navštěvujeme. Za ten půlrok se z nás stali kamarádi a nedáme na … Pokračování

Den holocaustu 2009

Ve čtvrtek 22.ledna 2009 se naše škola zúčastnila oslav ke Dni holocaustu. Jako každý rok se tato akce konala na ZŠ Merhautova v Brně. V kulturním programu vystoupili zástupci několika zúčastněných škol, mezi nimi i náš pěvecký sbor. Pod vedením … Pokračování

Vystoupení našich žáků v Galerii Vaňkovka

Náš pěvecký sbor a dramatický kroužek vystoupili v pátek 12.12. ve svátečně vyzdobené Galerii Vaňkovka. S podporou spolužáků, rodičů, učitelů, bývalých studentů i náhodných kolemjdoucích předvedli oba soubory krásná a skvěle provedená vánoční pásma, za která si děti zasloužily sladnou … Pokračování

Vystoupení na náměstí Svobody v Brně

Na Mikuláše se vypravilo do Brna hodně přes 50 dětí z naší školy, členů pěveckého sboru a dramatického kroužku. Na pódiu na centrálním brněnském náměstí předvedli zajímavý a přitažlivý program, který přilákal řadu kolemjdoucích k zastavení. Fotografie z obou vystoupení … Pokračování

V škole naší v noci straší

I na druhém stupni může potkat ve škole žáky dobrodružství. Tak třeba 7A – bez ohledu na brzkou tmu a sychravé strašidelné počasí venku se žáci a dvě paní učitelky rozhodli prokázat odvahu a statečnost a přenocovat ve škole. 22 … Pokračování

Projekt Komunitní škola na ZŠ TGM

na tomto místě s laskavým svolením paní A. Skoupé ze Střediska služeb školám zveřejňujeme její článek o komunitních školách: Myšlenka školy jako komunitního centra v současné době vstupuje do popředí zájmu společnosti. Komunitní škola si klade za cíl realizovat takový … Pokračování