První akce 4. oddělení v novém roce

Týden po začátku školy jsem pro děti ze 4. oddělení připravil stmelovací akci pod názvem „Hádej, kdo jsem ?“. Děti se jejím prostřednictvím hravou formou seznámily mezi sebou, zjistily o sobě, jaké mají zájmy a koníčky. Jednotlivé hry je hodně bavily. Díky nim se „prolomily ledy“ a navázaly první vzájemné vztahy.  Na závěr celé  akce všechny čekala sladká odměna .