Přírodovědné soutěže

Soutěže pro žáky 2. stupně

V měsíci září se žáci naší školy zúčastní dvou zajímavých soutěží. Tou první je Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Jedná se o otázky související především s předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Termín konání školního kola soutěže je středa 16. 10. 2019 a zúčastní se jí žáci 8. a 9. ročníků.

Druhou ze soutěží, do které se naši žáci zapojili, je Brloh – brněnská logická soutěž. Soutěž je určena pro čtyřčlenné týmy tvořené žáky 9. ročníku základních škol. Tyto týmy řeší postupně 30 logických úloh, na které odpovídají přes internetové stránky soutěže. Protože se jedná o jubilejní 10. ročník této soutěže, do finálového kola postoupí nejlepších dvacet týmů ze základních škol. Z naší školy se registrovalo pět soutěžních týmů a my budeme všem odvážlivcům držet palce, aby získali bodů co nejvíce.

 

Michal Souček