Soutěže

Jižní Morava čte

Naše škola je vždy zásobena různými soutěžemi, výtvarnými nevyjímaje. Na začátku školního roku byly téměř všechny třídy plně ponořeny do ztvárnění Blanska jako města svých snů. V tu samou dobu, možná tak trochu v jejím stínu, probíhala ale i jiná literárně-výtvarná soutěž, … Pokračování

Technická olympiáda žáků základních škol

6. prosince se žáci Ondřej Boudník, Petr Šebela a Denis Kučera zúčastnili na SŠ TEGA Blansko soutěže zaměřené na praktické činnosti v elektrotechnice, strojírenství a na práci s PC. Petr Šebela (8. A) obsadil 2. místo a Denis Kučera (8. C) … Pokračování

Výtvarná soutěž „Město mých snů“

V úterý 21. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku výtvarné soutěže, kterou zorganizovalo Umělecké centrum ART-TEP pod záštitou města Blanska. Do soutěže na téma „Město mých snů“ přišlo přes 400 výtvarných prací z 11 základních škol, 3 mateřských škol a … Pokračování

Přírodovědná soutěž na blanenském gymnáziu

Stejně jako v několika předcházejících letech i letos probíhá soutěž blanenského gymnázia pro žáky základních škol zaměřená na přírodní vědy. Letos to bude s několika změnami – například místo domácích kol se všechna tři kola uskuteční prezenčně na místním gymnáziu. … Pokračování

Oblastní kolo v pIšQworkách

Ano, čtete dobře – pIšQworky je oficiální název soutěže, do které se ve školním kole nominovalo družstvo žáků z 8. a 9. ročníků ve složení Klára Koňaříková, Jan Antl, Běla Šlanhofová, Matěj Hanousek a Jakub Řehoř. V oblastním kole na blanenském … Pokračování

Okresní kolo ve stolním tenise

Ve čtvrtek 19. října se reprezentanti naší školy zúčastnili okresního kola ve stolním tenise. V kategorii mladších žáků obsadilo družstvo ve složení  Ondřej Flek (7.A), Lukáš Jančiar a Vít Valíček (7.C) čtvrté místo.Na vítězný stupínek se postavilo družstvo starších ve složení … Pokračování

Turnaj v piškvorkách

Minulou středu se na naší škole uskutečnil turnaj v piškorkách. Zúčastnili se ho žáci 8. a 9. tříd a z nejlepších účastníků jsme sestavili družstvo, které bude naši školu reprezentovat v oblastním kole, které proběhne na blanenském gymnáziu. V oblastním … Pokračování

Přírodovědný klokan

Stejně jako každý rok i letos v říjnu proběhla na naší škole soutěž, ve které si mohli žáci ověřit, jaké mají znalosti v přírodovědných předmětech a jaký je jejich všeobecný přehled. V Přírodovědném klokanovi odpovídali žáci 8. a 9. ročníků … Pokračování

Žákovská ekologická konference

Ve čtvrtek 22.6.2017 se 5 žáků ze třídy 8.A zúčastnilo žákovské ekologické konference, která se konala na zámku ve Křtinách. Na konferenci žáci prezentovali svoji práci na ekologické téma. Žákyně Lucie Formánková a Natálie Šíblová si připravili prezentaci na téma … Pokračování

Vyhodnocení sběru papíru

V letošním školním roce 2016 – 17 naše škola nasbírala celkem 19,4 tuny tříděného papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy. Vyhodnocení nejlepších tříd: 1. stupeň 1. místo    třída 2.A     1612,5 t 2. místo    třída 2.B     1409,5 t 3. místo    třída 4.B     … Pokračování