Technická olympiáda žáků základních škol

6. prosince se žáci Ondřej Boudník, Petr Šebela a Denis Kučera zúčastnili na SŠ TEGA Blansko soutěže zaměřené na praktické činnosti v elektrotechnice, strojírenství a na práci s PC. Petr Šebela (8. A) obsadil 2. místo a Denis Kučera (8. C) skončil jako třetí. Všem třem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.