Aktuality

Přespolní běh – dívky

Dne 30. 9. 2019 jsme se zúčastnili okresního finále v přespolním běhu v Blansku. Mladší děvčata se umístila na pěkném 8. místě, přitom nejlepšího umístění dosáhla T. Foitová, která byla 13. Starší děvčata přebor vyhrála a postoupila tak do krajského … Pokračování

Přespolní běh chlapců

Dne 26. září se naši žáci zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Žďárné. V kategorii ml. hoši obsadili naši reprezentanti 2. místo (13 družstev). Starší chlapci skončili na místě 4. Vzhledem k počtu družstev lze tato umístění považovat za úspěch. Všem reprezentantům děkujeme. … Pokračování

Přebor školy ve stolním tenise

Stolní tenis 26. 9. 2019 V úterý 26. září se uskutečnil přebor školy ve stolním tenise. Přihlásilo se 17 žáků.  Zúčastnilo se pouze 10. Mladší žákyně 0, mladší žáci 4, starší dívky 1 a 5 starších chlapců. Mezi mladšími hochy si … Pokračování

První akce 4. oddělení v novém roce

Týden po začátku školy jsem pro děti ze 4. oddělení připravil stmelovací akci pod názvem „Hádej, kdo jsem ?“. Děti se jejím prostřednictvím hravou formou seznámily mezi sebou, zjistily o sobě, jaké mají zájmy a koníčky. Jednotlivé hry je hodně bavily. Díky … Pokračování

Podzimní obrazy…

V hodinách pracovní a výtvarné výchovy se podařilo dětem z 5. B vytvořit krásné závěsné obrázky z přírodnin. Mnohé z nich nyní zdobí jejich domácnosti a fotografie snad potěší i vás, kteří sledujete web naší školy.

Zážitky z výměnného pobytu v Darmstadtu

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko už 15. rokem pokračuje v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou v Německu. Letos začátkem dubna 2019 navštívilo deset žáků druhého stupně společně s vyučujícími německého jazyka naši spřátelenou školu Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu. Zúčastnění společně pracovali na … Pokračování

Hrátky v parku se školní družinou

V úterý 18. června se vydaly děti do parku na poslední akci 4. oddělení. Společně si zde zasoutěžily, vyhrály si a ukázaly své dovednosti a spolupráci při týmové hře Kubb. Hra se jim velmi líbila. Herní den jsme zakončili překvapením, … Pokračování

Rozdělení dětí do školní družiny pro šk. r. 2019/2020

Vážení rodiče, ve vestibulu školy (u hlavního vchodu) a na internetových stránkách školy naleznete rozdělení dětí do jednotlivých oddělení školních družin pro příští školní rok 2019/2020.   Lucie Střížová, vedoucí vychovatelka    

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne V pátek 21. 6. 2019 se žáci 1. A vydali do školy i odpoledne. Čekalo je sportovní odpoledne ,které si pro ně připravili kamarádi z 9. A. Už od začátku to bylo odpoledne plné společných her, soutěží, kluci si zahráli … Pokračování

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře Středa 19. 6. 2019 byla pro žáky 1. A opravdu slavnostní. Po celoroční práci se šli  žáci pochlubit do knihovny, že  jsou opravdoví čtenáři. Každý z žáků měl připravený  úryvek  ze Slabikáře, který přečetl. Jejich čtenářské výkony byly … Pokračování