Občanská výchova JINAK

S žáky 8. ročníků jsme se dostali k tématu vnímání. Aby žáci lépe pochopili pojmy jako vnímání, vjem, smysly, vyzkoušeli jsme si prakticky, jak vnímáme věci, ale i osoby okolo nás. Otestovali jsme svůj zrak, čich, chuť, hmat i sluch, pozorovali své spolužáky, co je na nich jiného. Žáci si poté uvědomili, jak je těžké něco rozpoznat, když je člověk omezen při použití právě jednoho smyslového vjemu.