ZŠ TGM se může pochlubit dlouholetou spoluprací se ZŠ v Německu

Spolupráce Základní školy T.G.Masaryka na Rodkovského ulici 2 v Blansku a Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu se zrodila v prosinci 2003, když naši školu v rámci projektu Sokrates navštívili mimo jiné také zástupci ze SRN. Projevili zájem o výměnné pobyty a pozvali nás do Darmstadtu. Darmstadt je město se 160 000 obyvateli, nachází se ve spolkové zemi Hesensko a leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Na přelomu května a června 2004 jsme se poprvé vydali do neznáma. V roce 2005 přijeli zase naši přátelé poprvé i se žáky k nám a tato tradice trvá dodnes.
Cílem vzájemné návštěvy žáků a učitelů obou partnerských škol je ověření si schopnosti domluvit se cizím jazykem, vyzkoušet si spolupráci v multikulturním prostředí, pokusit se omezit bariéry a předsudky při styku s cizinou a samozřejmě podporovat zájem o studium jazyka.
V našich aktivitách nás významně podporuje nejen vedení školy, ale i Fond česko-německé budoucnosti, který nám každoročně vychází vstříc při financování našeho projektu
Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách, což znamená těsný vzájemný kontakt s rodilými mluvčími při každodenních činnostech běžného dne. Dále se účastní výuky ve škole, spolupracují na vybraném projektu a v neposlední řadě si formou sportovních aktivit upevňují i vzájemné přátelské vztahy.
Návštěvou pamětihodností a zajímavostí v nejbližším okolí se žáci seznamují s tradicemi, významem a životem ve škole, městě i regionu.
Pobyt v hostitelské zemi trvá cca jeden týden a poslední setkání žáků naší školy se žáky z Darmstadtu se uskutečnilo minulý týden od 28.9. do 3.10.2009 u nás v Blansku.
Protože jsme opět obdrželi pozvání na další výměnný pobyt, rádi navštívíme s našimi žáky Darmstadt v následujícím školním roce 2010-2011, a tak bude prohloubení i upevnění již navázaných přátelských kontaktů pokračovat.
Radomíra Burgetová, Libuše Málková, Ilona Opletalová