Zápis do prvních tříd

Dne 4. 4. 2023 proběhl na všech školách zápis budoucích prvňáčků. Do naší školy přišly děti se svými rodiči plné očekávání a obav, co budou dělat. Paní učitelky děti přivítaly a ty s nimi plnily úkoly, které předškoláci krásně zvládli. Jako odměnu si mohly děti odnést některý z výrobků, které pro ně připravili budoucí spolužáci. Mezitím rodiče vyplnili příslušné formuláře a pak se mohli podívat, jak to jejich dětem jde. Zapsané děti budou rozdělené do třech prvních tříd a jedné třídy přípravné. Teď už můžeme budoucím prvňáčkům popřát hodně úspěchů v příštím školním roce.