Žákovská ekologická konference

Ve čtvrtek 22.6.2017 se 5 žáků ze třídy 8.A zúčastnilo žákovské ekologické konference, která se konala na zámku ve Křtinách. Na konferenci žáci prezentovali svoji práci na ekologické téma. Žákyně Lucie Formánková a Natálie Šíblová si připravili prezentaci na téma „Odpadové hospodářství na naší škole“ a Michal Hrubý, Dominik Šenk, Matěj Kobylka představili svoje výsledky měření kyselosti srážkové vody.

Děkujeme žákům a žákyním ze třídy 8.A za účast na konferenci a za reprezentaci naší školy.