Výtvarná soutěž Na cestě

Ve středu 23. března proběhlo v Ulitě Blansko vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže s tématem Na cestě. Z výtvarných prací, jež jsme do soutěže zaslali, letos ve velké konkurenci uspěla kresba Nelly El Khatib (8. B), která získala 3. místo. Zvláštní ocenění od poroty si také vysloužila práce Anny Marie Hanáčkové (6. A). Oceněným dívkám blahopřejeme!

Výtvarné práce je možné zhlédnout v Ulitě Blansko až do konce školního roku.

Za vyučující VV
Petra Ocetková