Výlet do Moravského krasu

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se žáci  2. C a 3. B vydali na školní výlet do Moravského krasu. Nejdříve navštívili krásné Sloupsko-šošůvské jeskyně, kde si  prohlédli  bohatou krápníkovou výzdobu. Zahlédli několik netopýrů a dozvěděli se něco z historie objevování jeskyní.

Na závěr prohlídky je čekalo překvapení v jeskyni Kůlna, kde zhlédli film o pravěkých lovcích mamutů a také si prohlédli kosterní pozůstatky pravěkých zvířat.

Po návštěvě jeskyní a po svačině se vydali směrem k Šošůvce na návštěvu kozí farmy u Sedláků. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o chovu koz a také ochutnali některé jejich výrobky.