Výlet 8. C do Jedovnic

Náš třídenní výlet se odehrával v duchu pohody, míčových sportů a turistiky, která byla o to zajímavější, že jsme zažili i „kufrování“ (pro mladší ročníky bloudění :-)). Výlet do rudického lomu Seč přes Rudické propadání neměl chybu. Příště bychom chtěli zůstat jen o den, dva déle!