Vyhodnocení sběru za školní rok 2017/2018

V letošním školním roce 2017/18 naše škola nasbírala celkem 17826 kg tříděného papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy.

Vyhodnocení nejlepších tříd:

1. stupeň

1. místo    třída 5.B     1868,0 kg

2. místo    třída 3.A     1782,0 kg

3. místo    třída 1.A     1383,5 kg

2.stupeň

1. místo    třída 8.A     2019,8 kg

2. místo    třída 6.A     1169,9 kg

3. místo    třída 8.C       489,0 kg

Třídy, které se umístily na prvních místech, získávají odměnu v podobě volného vstupu na bowling. Druhá a třetí místa vyhrávají sladkou odměnu. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem, rodičům a učitelům, kteří se na sběru podíleli.

 

Říjen Listopad Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Pořadí
1.A 71,0 483,5 315,0 147,0 185,0 182,0 1 383,5 3
1.B 60,2 69,6 173,0 60,0 57,0 0,0 419,8 12
1.C 122,0 74,0 343,5 32,0 27,0 95,0 693,5 8
2.A 82,0 182,0 386,0 324,0 88,5 224,0 1 286,5 4
2.B 50,0 149,0 0,0 0,0 44,0 45,0 288,0 13
2.C 34,0 86,5 55,4 135,0 0,0 148,2 459,1 11
3.A 451,0 107,0 453,0 248,0 87,0 436,0 1 782,0 2
3.B 140,0 106,0 437,0 0,0 104,0 166,0 953,0 5
3.C 227,0 67,0 283,5 40,0 78,0 42,5 738,0 7
4.A 95,0 46,0 133,0 68,0 142,1 0,0 484,1 10
4.B 35,0 25,0 45,0 11,0 0,0 14,0 130,0 15
4.C 0,0 224,0 337,0 10,0 48,0 45,0 664,0 9
5.A 0,0 229,0 453,0 43,0 56,5 0,0 781,5 6
5.B 124,0 347,0 209,0 263,0 34,0 891,0 1 868,0 1
5.C 25,0 35,0 65,0 22,0 9,0 0,0 156,0 14
6.A 128,5 133,4 587,0 77,0 0,0 244,0 1 169,9 2
6.B 0,0 90,0 105,0 0,0 0,0 101,0 296,0 7
6.C 9,0 151,0 0,0 77,0 44,0 189,0 470,0 4
7.A 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 11
7.B 0,0 63,5 70,0 0,0 98,0 0,0 231,5 8
7.C 43,0 28,0 75,0 0,0 0,0 15,0 161,0 10
8.A 169,5 87,0 1 018,4 113,0 279,2 352,7 2 019,8 1
8.B 109,0 71,0 66,0 43,0 44,0 20,0 353,0 5
8.C 0,0 113,0 196,0 90,0 0,0 90,0 489,0 3
9.A 104,0 74,0 80,0 6,0 39,0 0,0 303,0 6
9.B 0,0 0,0 70,0 54,0 100,0 0,0 224,0 9