Ve vyučování

Rozvíjíme aktivitu, samostatnost a tvořivost ve skupinové, individuální i hromadné výuce. Vedeme žáky ke komunikaci a sociální orientaci při kooperativním učení. Pro zažití učiva zařazujeme didaktické hry, prvky dramatiky, manipulaci, využíváme multimediální výukové programy. Naučené poznatky prakticky realizujeme v rámci projektových dnů.