Vánoční dílny – Závěsný anděl

Ve středu 30. listopadu se konaly na naší škole vánoční dílny. V dílně nazvané Závěsný anděl děti vyráběly anděla z vánočního skládaného papíru. Na závěr přilepily andílkovi stříbrnou hlavičku a ten mohl nepozorovaně odlétnout na borovou větev. Tu nám potom pan školník zavěsil na zábradlí u schodiště.