Úspěchy v soutěžích

I v době distanční výuky se naši žáci zapojují do literárních a výtvarných soutěží a jsou v nich úspěšní.

V boskovické literární soutěži „Jak prožívám období nouzového stavu?“ zaujala svou básní Vendula Šenková (9. B). Její báseň byla vybrána mezi nejlepší a byla zveřejněna ve Zpravodaji MAS Boskovicko.

Klub Ulita Blansko zvolil letos pro tradiční soutěž téma Volný jako pták.

Ve výtvarné části získaly naše žákyně následující ocenění:

Hlasování veřejnosti:
1. místo Karin Beranová (8. A)
2. místo Veronika Pernicová (8. A)
3. místo Sára Pivodová (8. B)
Hlasování poroty:
1. místo Veronika Pernicová (8. A)
2. místo Karin Beranová (8. A) 
3. místo Barbora Dvořáčková (9. A)
Speciální cena: Tereza Kadlecová (9. A)

V literární části se našim žákům dařilo takto:

Poezie 2. stupně ZŠ:

1. místo Karolína Vachová (7. C)

Próza 2. stupně ZŠ:
1. místo Tomáš Jašek (9. C)
Všem žákům, kteří se do soutěží zapojili, děkujeme za reprezentaci školy. Oceněným žákům srdečně blahopřejeme!