Úspěch v logické olympiádě

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko. Je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup žáků. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do letošního ročníku se zapojili i tři žáci naší školy v kategorii B, což je druhý stupeň ZŠ a  odpovídající ročníky SŠ. Celkem se v této Kategorii do soutěžení zapojilo v rámci celé ČR 25736 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 3689.

 

Nejlepšího výsledku dosáhl z naší trojice Tomáš Sedlák, který skončil na vynikajícím 28. místě v kraji a postoupil do dalšího kola této soutěže. Gratulujeme k reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalším kole tohoto „hlavolámání“.