Úspěch v literární soutěži

Poprvé se naši žáci zúčastnili literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery, kterou vyhlašuje Městská knihovna Kunštát. Pro letošní ročník organizátoři zvolili dvě témata, a sice „Neobvyklé Vánoce“ a „Třináctá komnata“. Po Novém roce porota vybírala z celkového počtu 116 příspěvků, které do soutěže dorazily z celé České republiky. Jsme rádi, že se v této konkurenci práce našich žáků neztratily. Ve své věkové kategorii získala 1. místo Magdaléna Černá (8. C) a 3. místo patří Filipu Kovářovi (8. B). Oběma moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.