Učíme

V naší škole pracujeme podle vzdělávacího programu „Se školou do života“. Aprobovaní učitelé rozvíjí u dětí jejich schopnosti a moderními výukovými metodami, při kterých aktivně zapojují žáky do výuky, jim vštěpují znalosti a dovednosti.

Pro žáky jsou připraveny moderně vybavené třídy a odborné učebny. Součástí jejich vybavení jsou interaktivní tabule, počítače a dataprojektory.