Třetí oddělení školní družiny v knihovně

V pondělí 16. ledna navštívily děti ze 3. oddělení školní družiny Městskou knihovnu Blansko, kde si pro ně paní knihovnice připravila dvě pohádky. Ta první byla o vlkovi, který si nic nepamatoval, a tak stále zapomínal, co chtěl udělat. Byla to vlastně úplně obrácená pohádka „O Červené karkulce“, kde vlk nakonec nebyl ani tak zlý, a proto by třeba mohl hlídat Karkulčinu babičku, která bydlela sama za lesem. Děti měly také obě pohádky proložené zábavnou hrou. Druhá pohádka byla příběhem z pravěku. Děti dostaly papír a tužku, dávaly dobrý pozor a značily si každé slovo, které začínalo na pra. Když příběh skončil, děti si spočítaly, kolik slov našly. Bylo jich opravdu hodně, a tak vítězem byl ten, kdo se nejvíce přiblížil správnému výsledku. Radost jim také udělala možnost návštěvy dětského oddělení knihovny, kde si mohly zapůjčit knihy a časopisy. Obě pohádky i návštěva knihovny se dětem velmi líbily.
Hana Ratislavová, vychovatelka ve 3. oddělení ŠD