Technická olympiáda 2023

Ve čtvrtek 14. prosince jsme se zúčastnili Technické olympiády, kterou již tradičně pořádala SŠ TEGA Blansko. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 základních škol z okresu Blansko, celkem tedy 30 žáků. Na účastníky čekaly tři technické disciplíny. V první části měli soutěžící za úkol, překreslit schéma jednostupňového zesilovače pomocí programu Malování. V další části účastníky čekalo praktické zapojování obvodu s bzučákem. Poslední a pro naše reprezentanty nejtěžší disciplínou byla disciplína zaměřená na strojírenskou výrobu, zručnost a přesnost. Úkolem bylo rozměřit a z plechu vystřihnout a vypilovat vánoční stromeček.

Ve velké konkurenci jsme si vedli více než dobře. Nejlépe se z našich reprezentantů umístil Lukáš Balabán na úžasném 3. místě!! Následovalo krásné  8. místo Erika Nečase a 18. místo Patrika Dvořáka.