Stonožkové děti ze ZŠ T. G. Masaryka na pomoc dětem v Asii

V době od 24.1. do 28.1. 2005 byl na naší škole vyhlášen mimořádný stonožkový týden na pomoc dětem postiženým tsunami. Od pondělí do pátku mohli žáci přispět dobrovolnou finanční částkou. Ve středu 26.1. od 7.00 hod. do 8. 00 hod. proběhl sběr papíru. Žáci se zúčastnili s nadšením a ve velkém počtu. Přinesli celkem 5 890 kg papíru, za který utržili 4 712 Kč. Dobrovolnou finanční sbírkou od žáků bylo vybráno 13 142 Kč, zaměstnanci školy přispěli částkou 2 155 Kč. Celkový obnos odeslaný na účet Sdružení přátel stonožky u České spořitelny činil 20 009 Kč.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, žákům, učitelům a zaměstnancům školy, kteří se do této humanitární akce zapojili s velkou účastí. Všem patří dík.