„Šprechtíme“ i po vyučování – olympiáda z německého jazyka

„Ve škole mám rád němčinu a přestávky!“ – se mimo další informace dozvěděla komise, která hodnotila účastníky školního kola v konverzaci v německém jazyce. Ani letos žáci 7.-9. ročníku nezklamali, a přihlásili se v hojném počtu na tuto soutěž v německém jazyce, která není zrovna jednoduchá. V první kategorii soutěžilo v pondělí 13. prosince 9 žáků, ve druhé kategorii 18 žáků. Všichni soutěžící obstáli se ctí, ale vyhrát všichni nemohou. O konečném pořadí tak rozhodovaly jen maličkosti. V první kategorii se na třetím místě umístil Robin Bebej, na druhém místě Klaudie Petres a první místo obsadil Robin Novotný. V druhé kategorii obsadili stupínky vítězů samí hoši: třetí místo patří Tomáši Sedlákovi, druhé místo Eriku Nečasovi, prvenství si odnáší Šimon Ellinger. Všem umístěným moc gratulujeme a děkujeme i ostatním za předvedené znalosti. Postupujícím do okresního kola přejeme mnoho štěstí a budeme jim držet palce.