Sportovní den

Dne 10.11.2011 se uskutečnil sportovní den pro žáky 6. – 9. tříd, jejichž rodiče jsou členy nebo přispívajícími do SRPDŠ.
Letos jsme navštívili Amatérskou jeskyni – Sloupský koridor.