Spolupráce žáků 9.C s žáky 1.B

Žáci ze třídy 9. C navázali spolupráci s prvňáčky ze třídy 1. B. První setkání se uskutečnilo v září v 1. B, kdy se nám spolužáci z deváté třídy přišli představit. Každý žák z první i deváté třídy řekl něco o sobě a o svých zájmech. Deváťáky jsme usadili do našich lavic a předvedli jim písničky, které už umíme. Poté deváťáci zazpívali prvňáčkům.
Těšíme se na  příští setkání, tentokráte v 9. C.