Soutěž tříd na ekologické téma

V pátek 9. prosince proběhla každoroční soutěž tříd, tentokrát s ekologickým zaměřením. Předvedené prezentace se z různých úhlů pohledu zamýšlely nad problémy životního prostředí a třídění odpadu. Po hlasování učitelů a zástupců tříd bylo výsledné pořadí tříd toto:

  1. místo:  třída 7. A 
  2. místo:  třída 6. C
  3. místo:  třída 7. B

Nicméně všechny zúčastněné třídy předvedly práce velmi zajímavé, vtipné a působivé a celkově byla jejich úrověň velmi dobrá.

Děkujeme za účast a blahopřejeme vítěným týmům.