Soustředění sboru – den první.

Jsme tu. První den na prvním soustředění s prvními dojmy. První zkouška se nese v duchu – zpívejte hlasitěji nebo si budu muset nasadit naslouchátka, druhá v duchu – kdy už bude večeře a třetí sklidila potlesk obecenstva. Využili jsme dnešní den také k procházce po místním okolí.