Školní kolo soutěže v ruském jazyce

V pondělí 6. února proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v ruském jazyce, v kategorii 8. – 9. ročník. Do soutěže se přihlásilo celkem 20 žáků a žákyň, 8 z osmého ročníku a 12 z devátého ročníku, což nás velmi mile překvapilo.

Nejdříve museli soutěžící porozumět vyprávění rodilých mluvčích, poté správně vyhodnotit jednotlivé otázky textu s porozuměním, poslední písemnou částí byl krátký gramatický test.

Nejvíce jsme se my – porota, složená z paní zástupkyně Láncošové a vyučujících ruského jazyka Mgr. Štěpánkové a Mgr. Toulové, těšily na ústní část. Děti si vylosovaly pořadí a poté nás udivovaly řečnickými dovednostmi v ruském jazyce.

Samozřejmostí bylo představení se, popis obrázku na různá témata běžné každodenní konverzace a na závěr žáci odpovídali na všetečné otázky členek poroty.

Když porota sečetla body v jednotlivých částech – poslech, text + gramatika, ústní projev, udivily nás velmi těsné bodové rozdíly mezi jednotlivými soutěžícími.

No a jak to všechno dopadlo? Na třetím místě se umístily se stejným počtem bodů Sofie Skoupá, Viktorie Strecková, druhé místo obsadila Sára Švancarová  a vítězství si odnáší Markéta Valentová.

Všichni zúčastnění byly odměněni sladkou, pomyslnou zlatou medailí, za statečnost a výkon, který předvedli.

Věříme, že nás postupující dívky budou vzorně reprezentovat v krajském kole v dubnu v Brně.