Školní kolo dějepisné olympiády

Koncem listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ Zúčastnilo se celkem 14 žáků devátých tříd. Na prvním místě se umístil Šimon Ellinger, na druhém místě Nikola Vondrová a na třetím místě Erik Nečas. Všem zúčastněným děkujeme za účast a postupujícím gratulujeme.