Škola v přírodě – Tři Studně – květen 2006

V rekreacním zařízení, které je posazeno do tři hektary rozlehlého lesoparku, byly situovány jednotlivá stanoviště, kde se plnily různé úkoly a disciplíny.Využívali jsme i ohniště, kde jsme společnými silami připravovali zdravé pokrmy pro Otesánka, na loukách posetých množstvým pampelišek jsme trávili většinu dne. Nechyběly ani závody družin v okolních lesích. Zdravý vysočinský ozón byl jistotou hlubokého a bezstarostného spánku našich „zlatíček“.

Po celou dobu pobytu jsme se snažili vést děti k samostatnosti, ohleduponosti a ke kolektivnímu cítění. Atraktivní a dynamický program rodiče natolik zaujal, že se spolu s třídní učitelkou brzy semkli v sehraný tým, který bezchybně zajišťoval realizaci náročného programu. K mému překvapení i tatínci měli vždy náruč připravenou pro kohokoliv z dětí, komu se zastesklo chvilinku po domově, pomáhali s koupáním, se stolováním, s ukládáním dětí, s výtvarnými technikami, s organizací závodů… Plno práce a času zabraly i převleky a vtělování se do opravdových pohádkových bytostí, se kterými děti při plnění úkolů komunikovaly, radily se a dokonce musely zmobilizovat všechny síly i nad zlem, které ztělesňovala zlá sudička Čarymůra. Tyto zážitky zprostředkovaly našim svěřencům nezapomenutelné dobrodružství, které si děti vzrušeně sdělovaly po každém ukončení etapy.
Žáci prožívali pobyt v odloučení od domova bez problémů, byli veselí, bezprostřední, nechali se vtáhnout do jakékoliv činnosti s obrovským nasazením a nadšením. Sportovní výkony dětí byly vyrovnané, jednotlivé etapy se denně vyhodnocovaly a odměňovaly, ve všech družinách panovala dobrá nálada, radost, optimismus a zdravá rivalita.
Jako autorka programu musím konstatovat, že tak náročný projekt se dá realizovat jen s týmem nadšenců pro maximálně odvedenou práci, týmem lidí, kteří dokážou čelit velice dynamickému pracovnímu tempu, snaží se vychytávat poslední detaily připravovaných akcí a překvapení. Byli jsme týmem, který nezná osobní volno, všechny úspěchy dětí jsme odměňovali pohlazením, úsměvem, milým slůvkem, pochvalou. Nezbývá mi, než všem upřímně poděkovat za dokonalou a stoprocentní realizaci celého projektu a přeji si, aby ten další rok byl alespoň tak vydařený jako ten letošní.