Sestavujeme atlas rostlin

Žáci tříd 3. A a 3. B se v rámci předmětu člověk a svět učili podrobněji o rostlinách. Poznávali je, zařazovali a třídili do jednotlivých skupin (například rostliny kvetoucí a nekvetoucí, léčivé, okrasné, užitkové, polní plodiny…). Po získání všech informací si každý mohl vybrat svoji oblíbenou rostlinu a popsat ji.

I když se děti učily na dálku a popis musely zvládnout samy v domácím prostředí, práce se jim zdařily.  Po návratu do škol budeme sestavovat atlasy rostlin jednotlivých tříd.