Sbírky motýlů v galerii

Sbírky motýlů v galerii

 

Na jaře letošního roku vyhlásila Galerie města Blanska výtvarnou soutěž o nejkrásnější sbírku motýlů. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo několik třídních kolektivů 1. i 2.stupně.

Své práce, které vznikaly v hodinách výtvarné výchovy, do galerie zanesli žáci 4.A, 5.B, 5.C, 6.A, 7.A a 7.B.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo v sobotu 7. května 2011 při vernisáži výstavy Vladimíra Houdka. Z našich sbírek byly v kategorii Nejkrásnější a nejzajímavější sbírka porotou oceněny tyto práce:

Mladší školní věk 6 – 10 let:

2. místo: Motýli ze Saturnu, novinoví motýli, 4. A, ZŠ TGM, Blansko

Starší školní věk 11 – 16 let:

2. místo: ZŠ TGM, Blansko, 6. A

3. místo: ZŠ TGM, Blansko, 7. A

 

Všem úspěšným blahopřejeme!