Rozloučení s deváťáky

V úterý 27. června se konalo slavnostní pasování žáků 9. tříd. Více než šedesát absolventů devátého ročníku se loučilo se školou za přítomnosti rodičů, pedagogů a dalších hostů. Třídní učitelky představily přítomným jednotlivé žáky a přihlížející seznámily s výběrem školy, kterou se absolventi rozhodli od nového školního roku studovat. Pan ředitel RNDr. Pavel Nezval ocenil ty, kteří obhájili závěrečnou práci s vyznamenáním. Tento slavnostní okamžik zakončila každá ze tříd krátkým pěveckým vystoupením.

Určitě jsme se s deváťáky neloučili natrvalo, věříme, že se i nadále budeme setkávat. Dveře naší školy zůstanou pro absolventy stále otevřené.

Přejeme všem žákům 9. tříd mnoho studijních úspěchů na středních školách, které si zvolili, a v budoucím životě splnění jejich životních snů a cílů.